ОБЕКТИ

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на общ. Димитровград на обект: „Многожилищен фамилен блок, намиращ се на ул.”Захари Зограф”18 гр.Димитровград

Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на НПЕЕМЖС на територията на общ. Димитровград на обект: „Многожилищен фамилен блок, намиращ се на ул.”Захари Зограф”18 гр.Димитровград

Инженеринг-проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул.”Раковска” №4-10 в гр.Симеоновград

Инженеринг-проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул.”Раковска” №4-10 в гр.Симеоновград

Изграждане на обект: „Месопреработвателно пред-приятие в ПИ 77195.33.66 м.Бюкя”

Изграждане на обект: „Месопреработвателно пред-приятие в ПИ 77195.33.66 м.Бюкя”

Жилищен ваканционен комплекс с покрит басейн и СПА център

Жилищен ваканционен комплекс с покрит басейн и СПА център

„Две жилищни сгради „А” и „Б” с ателиета, офиси, магазин и подземни гаражи”

„Две жилищни сгради „А” и „Б” с ателиета, офиси, магазин и подземни гаражи”

„Смяна на дограма и ремонт на фасада на сграда на РПУ – Димитровград – МВР”

„Смяна на дограма и ремонт на фасада на сграда на РПУ – Димитровград – МВР”

Изграждане на 10 броя къщи на обект: „Възстановяване на с.Бисер

Изграждане на 10 броя къщи на обект: „Възстановяване на с.Бисер

Реконструкция на жп участък Димитровград – Свиленград – перон 1

Реконструкция на жп участък Димитровград – Свиленград – перон 1

Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” – изграждане на 29 бр.водостоци

Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград” – изграждане на 29 бр.водостоци

Груб строеж  и довършителни работи на обект:Жилищна сграда с гаражи в кв.325 УПИ ІІІ-77195.712.32 на ул.”Ив.Асен ІІ

Груб строеж и довършителни работи на обект:Жилищна сграда с гаражи в кв.325 УПИ ІІІ-77195.712.32 на ул.”Ив.Асен ІІ

Груб строеж на обект: Жилищна сграда с гаражи, кафе и фризьорски салон в УПИ ХІ – 77195.715.437 кв.210

Груб строеж на обект: Жилищна сграда с гаражи, кафе и фризьорски салон в УПИ ХІ – 77195.715.437 кв.210

Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блокове №№ 2, 16 от Студентски общежития на ТУ – София

Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блокове №№ 2, 16 от Студентски общежития на ТУ – София

Извършване на СМР с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ – София

Извършване на СМР с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ – София

Извършване на СМР с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блок № 4 от Студентски общежития на ТУ – София

Извършване на СМР с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блок № 4 от Студентски общежития на ТУ – София

Изработка на Инвестиционен проект във фаза РП на обект: „Семеен хотел-ресторант и СПА в УПИ кв.58 с.Минерални бани”

Изработка на Инвестиционен проект във фаза РП на обект: „Семеен хотел-ресторант и СПА в УПИ кв.58 с.Минерални бани”

Вътрешно преустройство на части от приземен етаж от бивша АТЗ болница в обществена пералня гр.Димитровград

Вътрешно преустройство на части от приземен етаж от бивша АТЗ болница в обществена пералня гр.Димитровград

Извършване на СМР/ССР на обект: „Преустройство на училище в детска градина, УПИ І-293, кв.34, с.Добрич, общ.Димитровград

Извършване на СМР/ССР на обект: „Преустройство на училище в детска градина, УПИ І-293, кв.34, с.Добрич, общ.Димитровград