ПРОЕКТИРАНЕ

Изработка на инвестиционни проекти за всички части – Част Архитектура, Част Конструктивна, Част Енергийна ефективност, Част Електротехническа, Част ВиК, Част ОВК, Част Пожарна безопасност, Част ПБЗ, Част ПУСО, КС по съответните части