СЕРТИФИКАТИ

Ръководството на “Билд инвест” ООД е декларирало своята отговорност в изграждането, внедряването, сертифицирането и поддържането на интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравословните и безопасни условия на труд /ИСУКОСУТ/ в съответствие с изискванията на стандартите