СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ

Строителство на жилищни, търговски и административни сгради – изкопи и обратни насипи, изпълнение на груб строеж, покривни работи