СТРОИТЕЛСТВО

За последните 5 (пет) години реализираният оборот от строителство е в размер на 12 216 949 (дванадесет милиона двеста и шестнадесет хиляди деветстотин четиридесет и девет) лева.

В изгражданите от дружеството обекти се влагат съвременни и висококачествени строителни материали и технологии, като същевременно се съкръщават сроковете за тяхното строителство. Довършителните работи се изпълняват с материали по избор на клиента. Използвайки индивидуален подход към всеки възложител, дружеството е в състояние да задоволи  неговите изисквания, както и да предложи алтернативни решения, гарантиращи сигурността на инвестицията.

РАЗГЛЕДАЙ РЕАЛИЗИРАНИ ОБЕКТИ

Напред