Вътрешно преустройство на части от приземен етаж от бивша АТЗ болница в обществена пералня гр.Димитровград

СМР част Конструкции, зидарии, настилки, вътрешни и външни мазилки, хидро- и топлоизолации, облицовки, боядисване с латекс, РVС дограма, ВиК, ОВ и Ел инсталации

Възложител

Община Димитровград