Груб строеж на обект: Жилищна сграда с гаражи, кафе и фризьорски салон в УПИ ХІ – 77195.715.437 кв.210

Нулев цикъл, груб строеж – бетонови, кофражни, армировъчни и зидарски и покривни работи

Възложител

Империал хаус и Ко ООД