Извършване на СМР/ССР на обект: „Преустройство на училище в детска градина, УПИ І-293, кв.34, с.Добрич, общ.Димитровград

СМР част Конструкции, зидарии, настилки, вътрешни и външни мазилки, хидро- и топлоизолации, облицовки, боядисване с латекс, РVС дограма, ВиК, ОВ и Ел инсталации

Възложител

МТСП Проект „Красива България”