Извършване на СМР с цел основен ремонт на покрива на спортна зала към ДФВС на ТУ – София

Полагане на битумен грунд и хидроизолация по покрив, изработ-ка и монтаж метална конструкция, направа и монтаж на алуминиева и РVС дограма по схема

Възложител

Технически университет – София