Извършване на СМР с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блок № 4 от Студентски общежития на ТУ – София

Циментова замазка, мазилка, шпакловка, боядисване с латекс, направа кофраж и армировка, монтаж на външна изолация-фибран, шпакловка върху фибран, направа водопровод и ВиК инсталация, хидроизолация, допълн.Ел. и ОВ инст-я

Възложител

Технически университет – София