Извършване на строителни и монтажни работи с цел основен ремонт на стаи, санитарни възли и коридори в блокове №№ 2, 16 от Студентски общежития на ТУ – София

Циментова замазка, мазилка, шпакловка, , боядисване с латекс, направа кофраж и армировка, монтаж на външна изолация-фибран, шпакловка върху фибран, направа водопровод и ВиК инсталация, хидроизолация, допълване Ел. и ОВ инсталация

Възложител

Технически университет – София