Изграждане на обект: „Месопреработвателно пред-приятие в ПИ 77195.33.66 м.Бюкя”

Нулев цикъл, груб строеж – изкопни , армировъчни, кофражни и бетонови работи, зидарии, покривни работи, хидроизолации

Възложител

Марива 75 ЕООД