Инженеринг-проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда на ул.”Раковска” №4-10 в гр.Симеоновград

1. Изработка ИП във фаза РП за всички части

2. Реализиране на Енерго спестяващи мерки по НПЕЕМЖС:

  • топлоизолация по фасади
  • подмяна дограма
  • хидроизолация по покрив

3. Авторски надзор

Възложител

Община Симеоновград